#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: mieutruyen
Ngày thêm: 17/07/2019

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Danh Môn Chí Ái – Chap 56.210/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 56.110/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 55.205/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 55.105/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 54.230/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 54.130/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 53.227/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 53.127/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 52.224/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 52.124/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 51.223/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 51.123/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 50.220/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 50.120/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4917/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4816/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 47.213/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 47.113/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 46.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 46.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4510/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4410/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4310/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4010/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3910/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 38.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 38.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 37.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 37.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 36.208/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 36.108/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 35.203/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 35.103/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 34.201/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 34.101/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 33.229/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 33.129/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 32.226/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 32.126/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 31.222/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 31.122/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 30.219/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 30.119/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.215/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.115/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.211/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.111/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.207/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.107/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.204/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.104/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.201/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.101/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.228/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.128/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.226/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.126/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.222/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.122/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.219/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.119/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.215/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.115/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.213/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.113/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.210/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.110/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.205/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.105/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.202/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.102/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.230/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.130/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.226/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.126/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.221/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.121/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.219/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.119/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.216/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.115/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.213/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.111/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.207/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.106/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.205/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.103/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.202/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.130/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.230/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.129/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.227/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.126/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.225/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.124/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.222/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.121/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.220/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.119/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 117/07/2019

Bình luận