#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Danh Môn Chí Ái

Danh Môn Chí Ái

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: mieutruyen
Ngày thêm: 17/07/2019

Một cuộc giao dịch đã bắt cô ấy phải hiến thân cho người đàn ông tôn kính nhất, đáng sợ nhất ở thành phố Đông Lăng. Ban ngày, cô ấy là một người con gái bình thường như bao cô gái khác nhưng ban đêm cô lại trở thành món đồ chơi của anh ta… Hai tay cô bị ép dưới ngực anh, khuôn mặt kinh hoảng: “Nếu anh dám làm loạn, tôi… tôi sẽ tố cáo anh.” Anh nhấc cằm cô lên, cười tà mị nói: “Cả cái thành phố Đông Lăng này là thiên hạ của tôi, em dám tố cáo tôi sao?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Danh Môn Chí Ái – Chap 15724/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15623/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15523/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15421/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15320/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15219/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15118/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 15018/10/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14928/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14826/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14725/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14625/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14523/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14421/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14320/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14219/09/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14126/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 14025/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13923/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13823/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13722/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13622/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13502/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13401/08/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13325/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13225/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13118/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 13018/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12912/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12812/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12704/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12604/07/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12528/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12428/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12320/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12220/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12113/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 12013/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11906/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11806/06/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11730/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11630/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11523/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11423/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11316/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11216/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11109/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 11009/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10802/05/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10730/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10630/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10528/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10428/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10328/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10225/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10125/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 10025/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9922/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9819/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9716/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 96.214/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 96.114/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 95.211/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 95.111/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9409/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9307/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9204/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 9102/04/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 90.228/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 90.128/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 89.226/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 89.126/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 88.222/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 88.122/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 87.218/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 87.118/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 86.214/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 86.114/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 8511/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 84.207/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 84.107/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 83.203/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 83.103/03/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 82.228/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 82.128/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 81.223/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 81.123/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 80.219/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 80.119/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 79.217/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 79.117/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 78.214/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 78.114/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 77.211/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 77.111/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 76.207/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 76.107/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 75.203/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 75.103/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 74.201/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 74.101/02/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 73.227/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 73.127/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 72.226/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 72.126/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 71.225/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 71.125/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 70.223/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 70.123/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 69.219/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 69.119/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 68.215/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 68.115/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 67.212/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 67.112/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 66.210/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 66.109/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 6505/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 6402/01/2020
Danh Môn Chí Ái – Chap 6331/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6227/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6125/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6023/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 59.220/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 59.120/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 58.216/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 58.116/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 57.213/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 57.113/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 56.210/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 56.110/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 55.205/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 55.105/12/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 54.230/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 54.130/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 53.227/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 53.127/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 52.224/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 52.124/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 51.223/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 51.123/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 50.220/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 50.120/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4917/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4816/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 47.213/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 47.113/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 46.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 46.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4510/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4410/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4310/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4010/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3910/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 38.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 38.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 37.210/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 37.110/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 36.208/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 36.108/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 35.203/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 35.103/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 34.201/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 34.101/11/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 33.229/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 33.129/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 32.226/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 32.126/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 31.222/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 31.122/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 30.219/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 30.119/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.215/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 29.115/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.211/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 28.111/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.207/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 27.107/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.204/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 26.104/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.201/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 25.101/10/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.228/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 24.128/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.226/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 23.126/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.222/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 22.122/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.219/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 21.119/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.215/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 20.115/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.213/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 19.113/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.210/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 18.110/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.205/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 17.105/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.202/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 16.102/09/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.230/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 15.130/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.226/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 14.126/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.221/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 13.121/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.219/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 12.119/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.216/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 11.115/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.213/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 10.111/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.207/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 9.106/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.205/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 8.103/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.202/08/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 7.130/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.230/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 6.129/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.227/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 5.126/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.225/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 4.124/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.222/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 3.121/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.220/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 2.119/07/2019
Danh Môn Chí Ái – Chap 117/07/2019

Bình luận