#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan

Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 02/09/2018

Thần của Ly Hải trẻ tuổi, đẹp trai lần đầu tiên bị một con nhóc cho leo cây. Thấy cô bé đáng thương nói: “Chú à, người ta nghe ngoan”, lại mềm lòng tha cho cô bé. Lại không nghĩ đến đây mới chỉ là bắt đầu, sau n lần cô bé bỏ trốn, hắn đã lập lời thề sẽ khong tha cho cô bé! Bé con, xem chú đây xử lí em thế nào.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3808/12/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3701/12/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3630/11/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3517/11/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3415/11/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3311/11/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3209/11/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3120/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 3020/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2912/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2811/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2710/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2607/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2505/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2404/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2303/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2201/10/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2130/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 2028/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1927/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1826/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1725/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1624/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1523/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1422/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1321/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1218/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1117/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 1016/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 914/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 812/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 710/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 609/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 508/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 407/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 306/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 204/09/2018
Đại Thúc, Người Ta Sẽ Ngoan – Chap 102/09/2018

Bình luận