#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi

Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Nam Lộc Xã
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 22/10/2017

Cô nàng Diệp Nghi Dương, bị thần đen đủi bám theo, từ nhỏ tới lớn thường gặp tai nạn liên miên, tuy chưa tới mức bỏ mạng, nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra… Kỳ quái là từ khi đụng phải Bạch Nhất Phàm, thì vận đen có vẻ đỡ hơn rồi, vì nửa đời sau được hạnh phúc, cô nàng quyết định bám chặt lấy Bạch Nhất Phàm…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7610/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7509/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7408/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7307/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7206/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7105/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 7004/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6902/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6802/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6702/01/2019
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6630/12/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6529/12/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6429/12/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6320/12/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6219/12/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6106/09/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 6022/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5920/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5818/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5715/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5613/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5511/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5410/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5309/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5206/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5102/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 5001/08/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4931/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4830/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4726/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4621/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4520/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4419/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4318/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4216/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4115/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 4014/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3913/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3812/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3711/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3610/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3510/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3402/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3301/07/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3230/06/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3129/06/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 3019/04/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2915/01/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2814/01/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2708/01/2018
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2622/12/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2503/12/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2427/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2319/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2216/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2115/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 2013/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1912/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1811/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1710/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1609/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1508/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1407/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1306/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1205/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1103/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 1002/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 901/11/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 831/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 730/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 629/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 527/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 425/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 324/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 223/10/2017
Đại Thần Tình Yêu Chớ Chạm Tôi – Chap 122/10/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng