#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đại Quân Phiệt

Đại Quân Phiệt

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hòa, Đặng Chí Huy
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 19/05/2014

Một tên bạo chúa đại soái “Thương dân như con” bị ám sát qua đời khi đang hoan lạc trên giường, một cô bé sống trong khu ổ chuột vô tình gặp được con của vị đại soái đó trong lúc bạo động bên ngoài phủ, cuộc đời của họ sẽ đan xen thế nào ? Khó đoán khó đoán với phong cách của Trịnh Kiến Hòa và đặng chí huy…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Quân Phiệt – Chap 5503/06/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 5403/06/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 5328/05/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 5221/05/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 5114/05/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 5007/05/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4905/05/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4823/04/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4715/04/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4609/04/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4503/04/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4426/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4320/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4212/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4104/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 4002/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3901/03/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3812/02/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3704/02/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3630/01/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3520/01/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3414/01/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3307/01/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3204/01/2015
Đại Quân Phiệt – Chap 3130/12/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 3017/12/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2909/12/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2805/12/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2705/12/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2625/11/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2512/11/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2405/11/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2329/10/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2221/10/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2114/10/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 2010/10/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1902/10/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1826/09/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1719/09/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1610/09/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1502/09/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1430/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1317/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1211/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1107/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 1004/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 903/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 803/08/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 708/07/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 602/07/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 530/06/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 426/06/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 309/06/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 202/06/2014
Đại Quân Phiệt – Chap 119/05/2014

Bình luận