#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đại Nghịch Chi Môn

Đại Nghịch Chi Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.com
Ngày thêm: 19/12/2018

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 9230/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 9129/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 9028/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8927/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8826/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8725/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8624/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8523/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8422/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8321/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8220/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8119/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 8018/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7916/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7815/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7714/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7613/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7512/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7411/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7310/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7209/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7108/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 7007/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6906/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6805/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6704/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6603/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6502/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6401/04/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6320/03/2020
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6224/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6124/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 6024/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5924/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5824/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5724/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5624/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5524/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5409/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5307/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5201/08/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5130/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 5025/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4923/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4813/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4711/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4605/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4503/07/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4427/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4325/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4223/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4121/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 4017/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3915/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3813/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3711/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3609/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3507/06/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3428/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3326/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3224/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3122/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 3019/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2916/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2811/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2709/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2604/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2501/04/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2427/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2324/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2222/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2121/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 2021/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1909/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1807/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1704/03/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1624/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1522/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1420/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1316/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1214/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1102/02/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 1028/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 926/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 825/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 722/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 610/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 507/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 402/01/2019
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 329/12/2018
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 221/12/2018
Đại Nghịch Chi Môn – Chap 119/12/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng