#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đại Kiếm Thần

Đại Kiếm Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 16/01/2018

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã! Thôn phong vần vũ táng lạc nhật, bễ nghễ cổ kim khí như hồng. Phiên giang đảo hải lăng vạn giới. Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên.

Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm! Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp. Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê, nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy, tam xích trường phong thích thương khung, vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa, đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Kiếm Thần – Chap 17414/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 17312/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 17210/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 17108/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 17006/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16904/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16802/10/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16730/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16629/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16529/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16429/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16329/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16229/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16129/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 16029/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15929/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15829/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15729/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15629/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15515/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15415/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15315/09/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15218/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15116/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 15014/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14912/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14810/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14709/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14607/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14506/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14403/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14301/08/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14222/05/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14120/05/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 14018/05/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13916/05/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13822/04/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13720/04/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13609/04/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13508/04/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13424/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13322/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13217/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13115/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 13015/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12914/03/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12821/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12717/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12615/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12508/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12406/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12303/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12202/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12102/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 12002/02/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11931/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11830/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11729/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11628/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11527/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11426/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11325/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11224/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11123/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 11022/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10921/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10820/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10719/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10618/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10517/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10416/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10315/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10214/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10113/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 10012/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 9912/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 9710/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 9602/01/2019
Đại Kiếm Thần – Chap 9531/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 9429/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 9327/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 9225/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 9123/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 9021/12/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8903/11/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8802/11/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8701/11/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8631/10/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8530/10/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8426/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8324/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8222/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8115/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 8008/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7907/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7802/08/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7730/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7629/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7524/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7423/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7322/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7221/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7120/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 7019/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6918/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6817/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6716/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6613/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6510/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6409/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6305/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6202/07/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6122/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 6020/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5919/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5817/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5716/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5613/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5512/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5410/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5309/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5207/06/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5105/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5003/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4902/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4828/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4722/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4621/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4520/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4417/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4316/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4214/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4113/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4009/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3906/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3805/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3719/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3617/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3511/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3408/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3305/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3204/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3102/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3001/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2928/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2827/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2724/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2621/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2518/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2417/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2316/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2215/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2114/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2013/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1910/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1809/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1708/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1606/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1505/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1404/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1303/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1202/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1101/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1031/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 930/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 829/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 727/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 623/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 522/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 420/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 318/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 217/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 116/01/2018

Bình luận