Đại Kiếm Thần

Đại Kiếm Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 16/01/2018

 

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã! Thôn phong vần vũ táng lạc nhật, bễ nghễ cổ kim khí như hồng. Phiên giang đảo hải lăng vạn giới. Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên.

Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm! Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp. Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê, nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy, tam xích trường phong thích thương khung, vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa, đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Đại Kiếm Thần – Chap 5105/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 5003/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4902/05/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4828/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4722/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4621/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4520/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4417/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4316/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4214/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4113/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 4009/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3906/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3805/04/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3719/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3617/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3511/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3408/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3305/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3204/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3102/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 3001/03/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2928/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2827/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2724/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2621/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2518/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2417/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2316/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2215/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2114/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 2013/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1910/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1809/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1708/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1606/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1505/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1404/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1303/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1202/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1101/02/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 1031/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 930/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 829/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 727/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 623/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 522/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 420/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 318/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 217/01/2018
Đại Kiếm Thần – Chap 116/01/2018

Bình luận