#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đại Khâu Giáp Sư

Đại Khâu Giáp Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 04/02/2017

Một cái bí mật kinh tâm ẩn giấu, một cái đại khâu giáp thuật, 9 cái xúc xắc thần bí quỷ dị, người kế thừa huyết mạch của thần, sứ mệnh trùng kiến thần tộc… Đối mặt với rất nhiều chuyện đột nhiên tới như vậy, thiếu niên bị thần phạt sẽ làm thế nào? Hắn là thiếu niên khiến toàn trấn nhức đầu, nhưng lại là người con hiếu thuận, hắn là tượng sư nửa đường, cũng không hề thua kém các danh môn chính phái, hắn nửa chính nửa tà, yêu ghét phân minh, hắn rất thông minh, nhưng không hề dùng tới, hắn có thiên phú dị năng, nhưng lại dùng để vui chơi, hắn tính vốn lười nhác hào hiệp, nhưng đột nhiên lại gánh trọng trách trùng kiến thần tộc…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9521/12/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9414/12/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9320/11/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9204/11/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9123/10/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9005/10/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8925/09/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8816/09/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8706/09/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8624/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8524/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8424/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8324/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8223/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8121/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8003/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7901/08/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7817/07/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7715/07/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7604/07/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7502/07/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7402/07/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7324/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7224/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7116/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7010/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6908/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6804/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6702/06/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6607/05/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6505/05/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6429/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6327/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6223/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6121/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6013/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5911/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5802/04/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5731/03/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5629/03/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5507/03/2019
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5406/12/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5305/12/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5223/11/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5113/11/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5007/11/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4930/10/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4824/10/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4720/10/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4619/10/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4506/10/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4427/09/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4326/09/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4229/08/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4113/08/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4001/08/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 39.228/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 39.125/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 38.223/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 38.119/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 37.218/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 37.116/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 36.212/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 36.109/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 35.208/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 35.106/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 34.205/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 34.104/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 33.203/07/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 33.129/06/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 32.226/06/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 32.125/06/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 31.224/06/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 31.121/06/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 30.217/05/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 30.110/05/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 29.228/04/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 29.123/04/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 28.227/03/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 28.125/03/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 27.221/03/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 27.117/03/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 26.227/02/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 26.124/02/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 25.204/02/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 25.103/02/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 24.201/02/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 24.129/01/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 23.217/01/2018
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 23.101/12/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 22.221/11/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 22.114/11/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 21.214/11/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 21.111/11/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 20.230/10/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 20.116/10/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 19.213/10/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 19.108/10/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 18.228/09/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 18.120/09/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 17.210/09/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 17.106/09/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 16.226/08/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 16.124/08/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 15.212/08/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 15.105/08/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 14.229/07/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 14.124/07/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 13.215/07/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 13.108/07/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 12.201/07/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 12.127/06/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 11.217/06/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 11.116/06/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 10.203/06/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 10.130/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9.222/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 9.118/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8.217/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 8.115/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7.210/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 7.109/05/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6.222/04/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 6.119/04/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5.218/04/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 5.115/04/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4.209/04/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 4.126/03/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 3.221/02/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 3.118/02/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 2.207/02/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 2.106/02/2017
Đại Khâu Giáp Sư – Chap 104/02/2017

Bình luận