Đại Giá Thừa Tướng

Đại Giá Thừa Tướng

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Tượng Công Tác Thất
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Tranh Thập Cẩm
Ngày thêm: 22/06/2017

 

Một tài tử phong lưu thay muội muội tiến cung để tranh giành tình cảm với phi tần khác, hắn giả gái trong hậu cung liệu sẽ đem muội muội được ân sủng lần nữa hay không? Lại vừa cùng hoàng thượng, thừa tướng phát sinh những chuyện không biết nên khóc hay nên cười?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 48.515/02/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4814/02/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4709/02/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4631/01/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4524/01/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4417/01/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4310/01/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4203/01/2018
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4128/12/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 4021/12/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3908/12/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3723/11/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3617/11/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3502/11/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3319/10/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3219/10/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3105/10/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 3030/09/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2920/09/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2813/09/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2706/09/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2630/08/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2523/08/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2416/08/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2316/08/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2203/08/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2126/07/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 2019/07/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1919/07/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1805/07/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1705/07/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1622/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1522/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1422/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1322/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1222/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1122/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 1022/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 922/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 822/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 722/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 622/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 522/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 422/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 322/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 222/06/2017
Đại Giá Thừa Tướng – Chap 122/06/2017

Bình luận

Tết 2018