#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ
Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Gốc Cây, Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: goccay.vn
Ngày thêm: 01/06/2014

 

Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Chúa Tể – Chap 10016/10/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9903/10/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9813/09/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9730/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9624/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9522/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 91.517/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9116/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9016/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8916/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8813/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8711/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 86.509/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8609/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8503/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8401/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8329/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8226/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8124/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8022/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7919/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7816/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7715/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7613/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7509/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7405/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7302/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7204/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 71.502/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 7101/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 7027/05/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6913/05/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6827/04/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6714/04/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6628/03/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6513/03/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6428/02/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6312/02/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6206/01/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6127/12/2016
Đại Chúa Tể – Chap 6009/12/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5925/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5812/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5703/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5616/10/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5529/09/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5408/09/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5321/08/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5231/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5119/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5005/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4905/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4824/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4716/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4615/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4518/05/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4407/05/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4315/04/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4207/04/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4118/03/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4005/03/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3928/01/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3818/01/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3725/12/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3615/12/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3527/11/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3416/11/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3326/10/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3217/10/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3128/09/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3015/09/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2925/08/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2816/08/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2725/07/2015
Đại Chúa Tể – Chap 26.218/07/2015
Đại Chúa Tể – Chap 26.120/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2511/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2404/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2321/05/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2224/04/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2117/04/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2028/03/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1931/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1831/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1731/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1615/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1502/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1401/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1301/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1201/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1115/10/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1024/09/2014
Đại Chúa Tể – Chap 901/09/2014
Đại Chúa Tể – Chap 815/08/2014
Đại Chúa Tể – Chap 701/08/2014
Đại Chúa Tể – Chap 619/07/2014
Đại Chúa Tể – Chap 502/07/2014
Đại Chúa Tể – Chap 420/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 301/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 201/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 101/06/2014

Bình luận