#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Đại Chúa Tể

Đại Chúa Tể

Tên khác: Không có
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 01/06/2014

Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ. Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung. Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn. Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đại Chúa Tể – Chap 17004/07/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16904/07/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16804/07/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16704/07/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16604/07/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16524/06/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16401/06/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16319/05/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16225/04/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16123/04/2020
Đại Chúa Tể – Chap 16031/03/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15909/03/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15822/02/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15706/02/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15622/01/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15502/01/2020
Đại Chúa Tể – Chap 15423/12/2019
Đại Chúa Tể – Chap 15329/11/2019
Đại Chúa Tể – Chap 15217/11/2019
Đại Chúa Tể – Chap 15130/10/2019
Đại Chúa Tể – Chap 15024/10/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14918/10/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14807/10/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14706/10/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14620/09/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14518/09/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14416/09/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14314/09/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14230/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14128/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 14028/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13928/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13828/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13728/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13628/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13515/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13407/08/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13321/07/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13219/07/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13113/07/2019
Đại Chúa Tể – Chap 13011/07/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12921/06/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12819/06/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12705/06/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12603/06/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12528/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12428/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12317/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12215/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12110/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 12010/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11906/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11804/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11702/04/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11631/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11529/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11427/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11325/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11223/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11114/03/2019
Đại Chúa Tể – Chap 11017/02/2019
Đại Chúa Tể – Chap 10904/02/2019
Đại Chúa Tể – Chap 10802/02/2019
Đại Chúa Tể – Chap 10702/02/2019
Đại Chúa Tể – Chap 10628/01/2019
Đại Chúa Tể – Chap 10527/12/2018
Đại Chúa Tể – Chap 10411/12/2018
Đại Chúa Tể – Chap 10325/11/2018
Đại Chúa Tể – Chap 10212/11/2018
Đại Chúa Tể – Chap 10128/10/2018
Đại Chúa Tể – Chap 10016/10/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9903/10/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9813/09/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9730/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9624/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9522/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9420/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9319/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9218/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 91.517/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9116/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 9016/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8916/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8813/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8711/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 86.509/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8609/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8503/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8401/08/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8329/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8226/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8124/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 8022/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7919/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7816/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7715/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7613/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7509/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7405/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7302/07/2018
Đại Chúa Tể – Chap 7204/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 71.502/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 7101/08/2017
Đại Chúa Tể – Chap 7027/05/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6913/05/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6827/04/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6714/04/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6628/03/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6513/03/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6428/02/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6312/02/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6206/01/2017
Đại Chúa Tể – Chap 6127/12/2016
Đại Chúa Tể – Chap 6009/12/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5925/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5812/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5703/11/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5616/10/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5529/09/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5408/09/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5321/08/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5231/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5119/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 5005/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4905/07/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4824/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4716/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4615/06/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4518/05/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4407/05/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4315/04/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4207/04/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4118/03/2016
Đại Chúa Tể – Chap 4005/03/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3928/01/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3818/01/2016
Đại Chúa Tể – Chap 3725/12/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3615/12/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3527/11/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3416/11/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3326/10/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3217/10/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3128/09/2015
Đại Chúa Tể – Chap 3015/09/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2925/08/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2816/08/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2725/07/2015
Đại Chúa Tể – Chap 26.218/07/2015
Đại Chúa Tể – Chap 26.120/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2511/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2404/06/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2321/05/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2224/04/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2117/04/2015
Đại Chúa Tể – Chap 2028/03/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1931/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1831/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1731/01/2015
Đại Chúa Tể – Chap 1615/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1502/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1401/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1301/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1201/12/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1115/10/2014
Đại Chúa Tể – Chap 1024/09/2014
Đại Chúa Tể – Chap 901/09/2014
Đại Chúa Tể – Chap 815/08/2014
Đại Chúa Tể – Chap 701/08/2014
Đại Chúa Tể – Chap 619/07/2014
Đại Chúa Tể – Chap 502/07/2014
Đại Chúa Tể – Chap 420/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 301/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 201/06/2014
Đại Chúa Tể – Chap 101/06/2014

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng