#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố

Tên khác: Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: beeng
Ngày thêm: 09/06/2018

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22812/06/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22701/06/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22630/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22528/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22427/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22321/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22210/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22104/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 22001/05/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21929/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21823/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21720/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21616/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21516/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21416/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21306/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21206/04/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21130/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 21028/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20922/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20819/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20715/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20612/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20508/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20407/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20302/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20202/03/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20123/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 20022/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19922/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19822/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19722/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19622/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19522/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19422/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19322/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19222/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19122/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 19022/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18922/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18822/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18722/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18622/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18522/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18422/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18322/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18222/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18122/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 18022/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17922/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17822/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 176-17722/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17522/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17422/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17322/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17222/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17122/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 17022/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16922/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16822/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16722/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16622/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16522/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16422/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16322/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16222/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16122/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 16022/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15922/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15822/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15722/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15622/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15522/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15422/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15322/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15222/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15122/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 15020/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14920/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14820/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14720/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14620/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14520/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14420/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14320/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14220/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14120/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 14020/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13920/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13820/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13720/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13620/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13520/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13420/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13320/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13220/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13120/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 13020/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12920/02/2020
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12825/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12724/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12617/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12513/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12410/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12306/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12202/06/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12129/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 12026/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11926/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11824/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11724/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11617/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11515/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11409/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11305/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11205/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11101/05/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 11028/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10923/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10818/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10715/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10611/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10507/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10407/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10304/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10201/04/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10124/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 10021/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9920/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9817/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9717/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9612/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9510/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9409/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9305/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9204/03/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9126/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 9024/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8921/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8814/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8711/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8608/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8506/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8406/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8301/02/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8225/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8124/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 8020/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7916/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7814/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7706/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7605/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7502/01/2019
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7429/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7323/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7220/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7117/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 7016/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6914/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6812/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6711/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6609/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6508/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6404/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6301/12/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6223/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6119/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 6015/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5912/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5808/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5704/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5604/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5504/11/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5426/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5326/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5226/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5126/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 5026/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4926/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4826/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4726/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4626/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4526/10/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4430/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4330/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4230/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4130/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 4030/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3930/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3830/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3730/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3630/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3530/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3402/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3302/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3202/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3102/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 3002/09/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2902/08/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2829/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2726/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2622/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2519/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2415/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2315/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2212/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2111/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 2010/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1909/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1808/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1706/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1605/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1504/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1403/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1303/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1201/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1101/07/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 1028/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 922/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 821/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 719/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 618/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 517/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 415/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 314/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 210/06/2018
Đặc Nhiệm Siêu Cấp Thành Phố – Chap 109/06/2018

Bình luận