Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 08/02/2017

 

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sống với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới… Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5923/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5816/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5709/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5605/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5427/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5312/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5205/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5128/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5021/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4915/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4807/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4726/10/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4612/10/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4527/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4422/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4313/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4211/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4130/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4022/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3916/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3809/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3704/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3624/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3518/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3411/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3307/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3230/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3121/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3014/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2910/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2805/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2724/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2618/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2510/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2404/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2301/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2225/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2113/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2007/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1930/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1828/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1724/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1619/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1515/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1409/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1306/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1203/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1127/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1025/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 923/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 821/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 719/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 617/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 514/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 412/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 310/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 209/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 108/02/2017

Bình luận

Tết 2018