#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tên khác: Không có
Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 08/02/2017

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sống với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới… Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19821/04/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19720/04/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19628/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19526/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19425/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19325/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19222/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19120/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 19013/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18905/02/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18820/01/2020
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18723/12/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18628/11/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18520/11/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18420/11/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18328/10/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18221/10/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18102/10/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 18019/09/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17917/09/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17807/09/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17705/09/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17603/09/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17524/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17424/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17324/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17224/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17124/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 17024/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16924/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16822/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16720/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16618/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16516/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16414/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16312/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16209/08/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16106/06/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 16003/05/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15901/05/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15816/04/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15712/04/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15608/04/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15506/04/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15423/03/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15321/03/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15207/03/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15105/03/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 15026/02/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14924/02/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14803/02/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14701/02/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14622/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14520/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14418/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14316/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14214/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14112/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 14010/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13908/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13806/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13704/01/2019
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13629/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13527/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13415/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13314/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13213/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13112/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 13011/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12910/12/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12828/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12727/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12623/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12523/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12423/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12321/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12219/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12119/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 12013/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11912/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11811/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11710/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11609/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11508/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11407/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11306/11/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11218/10/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11117/10/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 11014/10/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10913/10/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10804/10/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10712/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10608/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10507/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10406/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10305/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10204/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10104/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 10002/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9901/09/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9830/07/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9723/07/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9612/07/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9508/07/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9418/06/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9314/06/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9211/06/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 9108/06/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8931/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8828/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8727/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8626/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8523/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8420/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8319/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8217/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8109/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 8007/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7903/05/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7824/04/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7717/04/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7610/04/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7504/04/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7427/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7320/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7212/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7108/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 7005/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6904/03/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6827/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6723/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6620/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6518/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6415/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6311/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6209/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6106/02/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 6030/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5923/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5816/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5709/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5605/01/2018
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 54-5527/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5312/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5205/12/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5128/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 5021/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4915/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4807/11/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4726/10/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4612/10/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4527/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4422/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4313/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4211/09/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4130/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 4022/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3916/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3809/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3704/08/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3624/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3518/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3411/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3307/07/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3230/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3121/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 3014/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2910/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2805/06/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2724/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2618/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2510/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2404/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2301/05/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2225/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2113/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 2007/04/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1930/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1828/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1724/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1619/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1515/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1409/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1306/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1203/03/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1127/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 1025/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 923/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 821/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 719/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 617/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 514/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 412/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 310/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 209/02/2017
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết – Chap 108/02/2017

Bình luận