Cửu Long Thành Trại 2

Cửu Long Thành Trại 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Dư Nhi, Tư Đồ Kiếm Kiều
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 08/03/2014

 
 

Bộ thứ hai kể về năm người Trần Lạc Quân từ niên đại 80 đến 90, ngoài hoàn cảnh, thì mỗi người đều có sự thay đổi về địa vị và tính tình. Nếu như niên đại 80 là thời gian thanh xuân thực hiện mộng tưởng, thì những năm 90 đi đến hiện thực tàn khốc. Rất nhiều mộng tưởng của nhiều người bị niên đại này hủy diệt, chai sạn đấu chí. Bỗng chốc từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, kẻ bình thường khó mà hồi phục. Trong câu chuyện này, Trần Lạc Quân, Tín Nhất cũng như nhiều người Hong Kong khác, đều phải trải qua một trận mưa bão cực lớn! đối mặt với nghịch cảnh khó khăn, sẽ nát thây vạn mảnh hay bước lên tầng cao mới?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 10011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 9011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 8011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 7011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 6011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 5011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 4011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 39- tiếp11/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 3011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2111/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 2011/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1911/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1811/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1711/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1611/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1511/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1411/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1311/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1211/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1110/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 1008/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 908/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 808/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 708/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 608/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 508/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 408/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 308/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 208/03/2014
Cửu Long Thành TRại 2 – Chap 108/03/2014

Bình luận