#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Cửu Hoang Đọa Huyền Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 05/09/2018

Đặc công siêu cấp Sở Việt sau khi bị phản bội chết đi, được một hệ thống dưới dạng mỹ nữ thần bí bám vào người, xuyên không qua Tu Huyền Thế Giới. Tại Tu Huyền Thế Giới, Quần hùng tranh bá, gió nổi mây vần, Sở Việt đặt ra cho mình một mục tiêu nho nhỏ – Trở Thành Người Mạnh Nhất.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4611/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4509/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4407/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4305/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4203/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4101/08/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 4030/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3928/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3826/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3724/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3622/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3520/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3418/07/2019
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3327/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3225/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3123/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 3021/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2919/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2818/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2717/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2616/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2515/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2414/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2313/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2212/12/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2125/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 2017/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1916/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1806/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1704/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1602/10/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1529/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1426/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1325/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1224/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1121/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 1020/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 918/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 817/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 715/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 614/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 513/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 411/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 310/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 207/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 106/09/2018
Cửu Hoang Đọa Huyền Sư – Chap 005/09/2018

Bình luận