#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cửu Đỉnh Ký

Cửu Đỉnh Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 12/03/2014

Đây là bộ truyện thứ 5 của Ngã Cật Tây Hồng Thị. Bốn bộ truyện trước do Tác giả viết có ba bộ vốn là tu chân tiên hiệp loại, một là tây phương ma huyễn loại. Bộ truyện thứ năm này chính là Đông phương huyền ảo loại.
“Cửu Đỉnh Ký” được Ngã Cật Tây Hồng Thị suy nghĩ rất lâu và cũng là bộ truyện được Phiên Gia chờ đợi cao nhất. Tin rằng “Cửu Đỉnh Ký”sẽ không khiến cho mọi người phải thất vọng

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cửu Đỉnh Ký – Chap 9412/09/2015
Cửu Đỉnh Ký – Chap 9302/08/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 9218/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 9117/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 9016/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8908/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8807/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8705/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8604/07/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8529/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8426/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8324/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8224/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8123/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 8018/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7914/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7812/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7710/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7608/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7404/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7302/06/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7231/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7128/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 7027/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6923/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6822/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6719/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6618/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6515/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6412/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6312/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6212/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6112/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 6012/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5912/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5812/05/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5727/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5627/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5527/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5419/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5317/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5217/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5112/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 5012/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4912/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4812/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4712/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4612/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4512/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4412/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4312/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4212/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4112/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 4012/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3912/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3812/04/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3720/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3620/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3520/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3420/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3320/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3220/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3120/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 3013/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2912/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2812/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2812/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2712/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2612/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2512/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2412/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2312/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2212/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2112/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 2012/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1912/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1812/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1712/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1612/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1512/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1412/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1312/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1212/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1112/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 1012/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 912/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 812/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 712/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 612/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 512/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 412/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 312/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 212/03/2014
Cửu Đỉnh Ký – Chap 112/03/2014

Bình luận