Cương Thi 1995

Cương Thi 1995

Tên khác: Thành Đô 1995
Tác giả: 虫工人
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Trần Nguyễn Quỳnh Hoa, Tố Nhi
Ngày thêm: 13/05/2016

 
 

Năm 1995 Thành Đô xảy ra nạn cương thi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra …!?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận