#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 18/06/2019

Tần Mộng, bởi vì trái tim suy yếu nên tính mạng đang dần dần trôi đi, được bạn thanh mai trúc mã thay cho một trái tim khỏe mạnh của người khác. Mặc dù đạt được tính mạng nhưng lại mất đi tự do. Địch Tử Cương, người yêu của chủ nhân trái tim đó, hắn nhốt nàng trong lồng giam tội lỗi, muốn nàng sống với bộ dáng của người yêu hắn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2916/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2810/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2705/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2629/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2524/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2423/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2320/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2208/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2107/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2005/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1904/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1802/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1730/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1624/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1522/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1420/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1318/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1207/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1131/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1025/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 919/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 815/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 712/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 607/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 505/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 427/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 321/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 219/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 118/06/2019

Bình luận