#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 18/06/2019

Tần Mộng, bởi vì trái tim suy yếu nên tính mạng đang dần dần trôi đi, được bạn thanh mai trúc mã thay cho một trái tim khỏe mạnh của người khác. Mặc dù đạt được tính mạng nhưng lại mất đi tự do. Địch Tử Cương, người yêu của chủ nhân trái tim đó, hắn nhốt nàng trong lồng giam tội lỗi, muốn nàng sống với bộ dáng của người yêu hắn…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 7124/09/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 7021/09/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6914/09/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6809/09/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6721/07/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6615/07/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6509/07/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6401/07/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6323/06/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6215/06/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6110/06/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 6004/06/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5929/05/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5821/05/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5707/05/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5629/04/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5512/04/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5409/04/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5305/04/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5201/04/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5130/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 5028/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4926/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4823/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4711/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4610/03/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4528/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4425/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4311/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4210/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4106/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 4003/02/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3931/01/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3813/01/2020
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3706/12/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3604/12/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3503/12/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3401/12/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3329/11/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3226/11/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3226/11/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3104/11/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 3029/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2916/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2810/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2705/10/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2629/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2524/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2423/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2320/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2208/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2107/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 2005/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1904/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1802/09/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1730/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1624/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1522/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1420/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1318/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1207/08/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1131/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 1025/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 919/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 815/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 712/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 607/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 505/07/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 427/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 321/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 219/06/2019
Cường Thế Tù Ái – Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy – Chap 118/06/2019

Bình luận