#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế

Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế

Tên khác: Không có
Tác giả: Phòng làm việc ZhaYa
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 01/11/2019

Một buổi tiệc hào môn được sắp đặt đâu ra đấy, chồng sắp cưới quỳ gối cầu hôn với em gái cô, cô bị đoạt mất quyền thừa kế, trở thành con cờ liên hôn của nhà họ Tịch, bị đóng gói đưa vào miệng cọp. Cô thất vọng, đau khổ, một dao đâm xuyên vai, chôn vùi mọi ân tình, cô tìm anh – Mộ Dục Thần, một người ít nói, lạnh lùng, hô mưa gọi gió ở thành phố Z cũng là người nắm quyền của tập đoàn Thịnh Thế. Cô nói, Mộ Dục Thần, chúng ta kết hôn, được không anh?

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8922/09/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8821/09/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8708/09/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8608/09/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8508/09/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8431/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8331/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8230/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8121/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 8020/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7912/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7806/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7705/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7604/08/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7529/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7426/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7323/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7219/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7114/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 7009/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6907/07/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6830/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6729/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6627/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6522/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6420/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6317/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6211/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6109/06/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 6030/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5929/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5823/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5720/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5616/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5513/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5409/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5304/05/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5225/04/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5115/04/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 5010/04/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4902/04/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4827/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4722/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4617/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4513/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4409/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4304/03/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4227/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4124/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 4021/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3919/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3815/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3711/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3606/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3503/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3401/02/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3329/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3227/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3126/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 3023/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2919/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2818/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2713/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2608/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2504/01/2020
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2431/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2328/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2225/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2122/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 2020/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1918/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1815/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1713/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1611/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1509/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1409/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1309/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1209/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1109/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 1009/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 907/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 806/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 705/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 604/12/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 520/11/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 415/11/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 311/11/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 211/11/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 108/11/2019
Cuồng Nhiệt Boss, Sủng Thê Xin Kiềm Chế – Chap 001/11/2019

Bình luận