#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng

Tên khác: Không có
Tác giả: Thứ Nguyên Thư Quán
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 12/09/2019

Khô tâm Lên kế hoạch, cô ấy đã săn bắn thành công, đã thu hút được người đàn ông nguy hiểm nhất trong truyền thuyết – Nghiêm Bắc Đường. Vì báo thù, cô ấy hi sinh bản thân. Khi đã bắt đầu thì hắn ta không thể dừng lại được. Năm đầu tiên: hắn ta xuất hiện ở mọi nơi cô ấy có mặt, Quân Ti La, tại sao cô không tiếp tục đẩy ngã tôi.

Năm thứ hai: hắn ta đứng cạnh cô ấy, Quân Ti La, em dự tính khi nào để gả cho anh?

Năm thứ ba: hắn ta quỳ gối trước mặt cô ấy, em gả cho anh, anh có thể giúp em làm người xấu.

Nghiêm Bắc Đường, anh đủ rồi…!

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6815/10/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6704/10/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6624/09/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6518/09/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6416/09/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6307/09/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6226/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6120/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 6013/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5909/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5804/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5702/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5601/08/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5531/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5430/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5329/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5228/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5127/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 5026/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4925/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4824/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4723/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4622/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4521/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4420/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4317/07/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4214/05/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4113/05/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 4016/04/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3915/04/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3814/04/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3730/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3629/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3528/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3427/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3326/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3225/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3118/03/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 3023/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2919/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2818/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2707/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2606/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2505/02/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2412/01/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2311/01/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2210/01/2020
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2117/12/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 2016/12/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1915/12/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1826/11/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1723/11/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1613/11/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1509/11/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1427/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1324/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1210/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1109/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 1008/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 907/10/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 830/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 729/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 628/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 526/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 424/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 318/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 216/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 113/09/2019
Cưng Chiều Ái Thê Hư Hỏng – Chap 012/09/2019

Bình luận