#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 02/12/2017

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16612/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16511/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16410/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16309/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16208/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16107/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 16006/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15905/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15804/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15703/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15602/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15501/12/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15430/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15329/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15228/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15127/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 15025/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14924/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14823/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14722/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14621/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14520/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14419/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14318/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14217/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14116/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 14015/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13914/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13813/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13712/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13611/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13510/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13409/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13308/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13207/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13106/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 13005/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12904/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12803/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12702/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12601/11/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12531/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12430/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12321/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12220/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12119/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 12018/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11917/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11816/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11715/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11614/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11513/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11413/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11311/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11210/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11107/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 11006/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10906/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10804/10/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10704/06/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10603/06/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10502/06/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10401/06/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10331/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10230/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10117/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 10017/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9916/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9814/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9713/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9612/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9511/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9410/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9309/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9209/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9107/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 9006/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8905/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8805/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8703/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8602/05/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8529/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8429/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8327/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8226/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8125/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 8024/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7923/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7813/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7710/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7608/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7507/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7406/04/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7329/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 7228/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 70-7123/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6905/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6804/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6704/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6602/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6501/03/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6428/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6327/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6226/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6125/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 6023/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5922/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5821/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5720/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5619/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5518/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5417/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5316/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5215/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5113/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 5012/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4908/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4807/02/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4731/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4629/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4526/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4425/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4324/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4222/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4115/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 4010/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3909/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3808/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3707/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3606/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3506/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3404/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3303/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3202/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3101/01/2018
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 3031/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2930/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2829/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2726/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2623/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2520/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2418/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2317/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2217/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2115/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 2015/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1914/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1813/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1712/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1612/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1511/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1411/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1310/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1209/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1108/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 1008/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 907/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 807/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 706/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 606/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 505/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 405/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 304/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 203/12/2017
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên – Chap 102/12/2017

Bình luận