#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cực Phẩm Nữ Tiên

Cực Phẩm Nữ Tiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 05/07/2018

Một linh hồn đến từ thế giới khác, xuyên qua tới thế giới tu tiên. Được một vị tiên nữ ban cho 10.000 năm truyền thừa , từ đó bắt đầu bước lên con đường tu tiên;

Nhưng cũng cho cô nhiệm vụ cứu vớt “Tà Chủ”. Sự hổ thẹn của kiếp trước phải làm sao để bù đắp? Trốn không thoát? Nợ tình vẫn còn? Cô sẽ làm thế nào đây???

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận