#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Cực Phẩm Hạ Đường Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lục Dương
Ngày thêm: 16/03/2017

Ta nhận mệnh đi hành phục, trên đường gặp phải mai phục, theo trí nhớ thì đã mất mạng rồi. Nhưng tại sao vẫn còn sống… hơn nữa mặt ai đây?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận