#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi

Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi

Tên khác: Không có
Tác giả: Khai Nguyên Manhua
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lam Thụy Miên
Ngày thêm: 22/07/2017

Nàng là thiên tài đặc công, nhưng lần thứ nhất làm nhiệm vụ lại chịu thất bại thê thảm mà xuyên việt rơi xuống giường rồng, cắt ngang lúc bạo quân đang “làm việc”. Nàng thân trúng thuốc mê, lại xem bạo quân như là vịt, ăn xong thì chùi đi, còn để lại chút tiền boa. Nữ nhân này thật là khinh người quá đáng mà!!!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4909/09/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4808/09/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4727/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4626/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4524/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4415/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4314/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4208/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4107/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 4001/08/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3930/07/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3817/03/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3708/03/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3628/02/2018
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3512/11/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3422/10/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3304/10/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3203/08/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3101/08/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 3031/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2930/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2830/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2729/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2622/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2522/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2422/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2321/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2221/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2121/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 2021/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1921/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1821/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1721/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1621/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1521/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1421/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1321/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1221/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1121/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 1021/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 921/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 821/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 721/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 621/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 521/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 421/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 321/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 221/07/2017
Cự Tuyệt Bạo Quân Chuyên Sủng: Hung Mãnh Vương Phi – Chap 121/07/2017

Bình luận