Crazy Girl Shin Bia

Crazy Girl Shin Bia

Tên khác: Nữ Hoàng Rắc Rối
Tác giả: Hwang Mi Ri
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 25/05/2014

 
 

Học sinh trung học tên là Shin Bia- cứng đầu, lười biếng, ham tiền nhưng lại xinh đẹp. Khi đang suy nghĩ về kỷ nguyên nơi triều đại Goryeo cai trị, cô ấy đột ngột rơi vào thời kỳ cổ đại. Cô ấy đã phải trở thành người phụ nữ sang trọng và trong khi ở đó, cô ấy đã phải đối mặt với nhiều chướng ngại.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8508/12/2015
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8408/12/2015
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8308/12/2015
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8208/12/2015
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8103/08/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 8003/08/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7928/07/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7827/07/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7717/07/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7627/06/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7517/06/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7411/06/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7311/06/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7202/06/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7128/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 7025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 6025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 5025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 4025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 3025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 2025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1125/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 1025/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 925/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 825/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 725/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 625/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 525/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 425/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 325/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 225/05/2014
Crazy Girl Shin Bia – Chap 125/05/2014

Bình luận