Crash!

Crash!

Tên khác: Không có
Tác giả: Yuka Fujiwara
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 29/03/2016

 
 

Crash kể về một cô gái tên là Hana có một món quà rất bất thường. Cô giúp mẹ sử dụng “món quà”. Cô thường bị chảy máu cam khi nhìn thấy một người nào đó có tiềm năng nổi tiếng. Đương nhiên, đây là một bí mật cô giữ không cho bạn cùng lớp biết. Ngày kỷ niệm của công ty, Hana được gửi để tìm một tài năng mới. Và đó là khi câu chuyện mở ra …

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Crash! – Chap 7524/05/2016
Crash! – Chap 7424/05/2016
Crash! – Chap 7324/05/2016
Crash! – Chap 7224/05/2016
Crash! – Chap 7124/05/2016
Crash! – Chap 7024/05/2016
Crash! – Chap 6924/05/2016
Crash! – Chap 6824/05/2016
Crash! – Chap 6724/05/2016
Crash! – Chap 6624/05/2016
Crash! – Chap 6524/05/2016
Crash! – Chap 6424/05/2016
Crash! – Chap 6324/05/2016
Crash! – Chap 6224/05/2016
Crash! – Chap 6124/05/2016
Crash! – Chap 6024/05/2016
Crash! – Chap 5924/05/2016
Crash! – Chap 5824/05/2016
Crash! – Chap 5724/05/2016
Crash! – Chap 5624/05/2016
Crash! – Chap 5524/05/2016
Crash! – Chap 5424/05/2016
Crash! – Chap 5324/05/2016
Crash! – Chap 5224/05/2016
Crash! – Chap 5124/05/2016
Crash! – Chap 5024/05/2016
Crash! – Chap 4924/05/2016
Crash! – Chap 4824/05/2016
Crash! – Chap 4724/05/2016
Crash! – Chap 4624/05/2016
Crash! – Chap 4524/05/2016
Crash! – Chap 4424/05/2016
Crash! – Chap 4324/05/2016
Crash! – Chap 4224/05/2016
Crash! – Chap 4124/05/2016
Crash! – Chap 4024/05/2016
Crash! – Chap 3924/05/2016
Crash! – Chap 3824/05/2016
Crash! – Chap 3724/05/2016
Crash! – Chap 3624/05/2016
Crash! – Chap 3524/05/2016
Crash! – Chap 3424/05/2016
Crash! – Chap 3324/05/2016
Crash! – Chap 3224/05/2016
Crash! – Chap 3124/05/2016
Crash! – Chap 30.524/05/2016
Crash! – Chap 3024/05/2016
Crash! – Chap 2924/05/2016
Crash! – Chap 2824/05/2016
Crash! – Chap 2724/05/2016
Crash! – Chap 2624/05/2016
Crash! – Chap 2524/05/2016
Crash! – Chap 2424/05/2016
Crash! – Chap 2324/05/2016
Crash! – Chap 2224/05/2016
Crash! – Chap 2124/05/2016
Crash! – Chap 2023/05/2016
Crash! – Chap 1923/05/2016
Crash! – Chap 1823/05/2016
Crash! – Chap 1723/05/2016
Crash! – Chap 1623/05/2016
Crash! – Chap 1523/05/2016
Crash! – Chap 1423/05/2016
Crash! – Chap 1323/05/2016
Crash! – Chap 1223/05/2016
Crash! – Chap 1123/05/2016
Crash! – Chap 1023/05/2016
Crash! – Chap 923/05/2016
Crash! – Chap 823/05/2016
Crash! – Chap 723/05/2016
Crash! – Chap 623/05/2016
Crash! – Chap 523/05/2016
Crash! – Chap 423/05/2016
Crash! – Chap 323/05/2016
Crash! – Chap 223/05/2016
Crash! – Chap 123/05/2016

Bình luận