Công Chúa Của Tôi

Công Chúa Của Tôi

Tên khác: Personalized Princess
Tác giả: Hwang Mi Ri
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 08/07/2015

 
 

From Loyal Kiss: Bishie boy that got transfered and visited Ohn Noori, Lee Sun-Uh. I was surely suprised that my father, who I never met myself, had sent him, but to say he’s one of my fiancée candidates!!! AND WHAT? My father is the king of a secret kingdom? Oh my~ ♥ Then I…am a princess? With two fiancée candidates, I ended up with a happy headache… Ahhhh~♥ Who should I pick to make the right choice?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận