#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu

Tên khác: Không có
Tác giả: A Kha Văn Hóa
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Kỳ Đình, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 24/06/2018

Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15919/09/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15813/09/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15712/09/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15605/09/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15503/09/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15428/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15327/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15222/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15112/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 15011/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14908/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14801/08/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14730/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14626/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14525/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14420/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14319/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14216/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14111/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 14009/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13907/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13804/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13703/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13601/07/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13530/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13426/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13324/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13222/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13120/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 13018/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12916/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12813/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12711/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12606/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12505/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12401/06/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12330/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12224/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12118/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 12016/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11913/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11812/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11710/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11608/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11501/05/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11430/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11330/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11225/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11120/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 11019/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10918/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10817/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10717/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10612/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10508/04/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10431/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10328/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10228/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10128/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 10028/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9926/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9823/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9716/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9615/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9513/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9412/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9312/03/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9228/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9124/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 9024/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8924/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8821/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8712/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8611/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8510/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8410/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8302/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8201/02/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8128/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 8025/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7924/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7823/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7720/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7617/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7512/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7408/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7305/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7203/01/2019
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7131/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 7030/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6928/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6825/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6722/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6619/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6516/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6412/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6309/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6205/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6102/12/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 6029/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5925/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5820/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5716/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5615/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5515/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5413/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5309/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5206/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5103/11/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 5030/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4926/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4824/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4720/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4618/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4512/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4409/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4306/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4205/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4105/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 4004/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3904/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3804/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3703/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3603/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3501/10/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3430/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3330/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3210/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3109/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 3009/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2908/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2807/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2707/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2604/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2504/09/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2427/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2320/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2218/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2115/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 2013/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1913/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1811/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1708/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1607/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1504/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1401/08/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1331/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1230/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1127/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 1025/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 922/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 818/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 715/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 609/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 506/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 401/07/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 327/06/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 225/06/2018
Cô Vợ Ấm Áp Của Hạ Thiếu – Chap 124/06/2018

Bình luận