#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Cô Vợ Ngọt Ngào Của Phó Thiếu

Cô Vợ Ngọt Ngào Của Phó Thiếu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lên Ngôi Sắc Nữ
Ngày thêm: 05/01/2018

Một câu chấp nhận, đem cô ấy cùng một người đàn ông xa lạ trói buộc với nhau, cuộc sống của cô ấy từ đây bắt đầu thay đổi. “Làm tốt bà chủ bù nhìn, quản chặt trái tim của cô”.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận