Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Cổ Long Quần Hiệp Truyện

Tên khác: Không có
Tác giả: Cổ Long, Sầm Trác Hoa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: comicvn.net
Ngày thêm: 21/02/2014

 
 

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên “Niết Bàn Thiền Châu” có chứa “Vô Địch Thần Giám”, chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản?

Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên…. những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8511/05/2015
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8411/05/2015
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8311/05/2015
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8211/05/2015
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8111/05/2015
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 8017/05/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7911/05/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7811/05/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7711/05/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7628/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7528/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7428/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7328/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7222/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7122/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 7019/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6917/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6815/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6715/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6615/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6515/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6415/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6315/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6215/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6115/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 6015/04/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5920/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5820/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5813/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5710/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5604/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5504/03/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5121/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 5021/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4921/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4821/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4721/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4621/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4521/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4121/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 4021/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3921/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3821/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3721/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3621/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3521/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3121/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 3021/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2921/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2821/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2721/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2621/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2521/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2121/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 2021/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1921/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1821/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1721/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1621/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1521/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1121/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 1021/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 921/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 821/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 721/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 621/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 521/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 421/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 321/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 221/02/2014
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 121/02/2014

Bình luận