#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2

Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyenv1.com
Ngày thêm: 12/08/2014

Ma tộc chi vương Franwoids (gọi tắt Tiểu Phu) để ý huynh trưởng khuyên bảo, quyết định dạy ma pháp cho ứng cử đại hiền giả của loài người là Salamander.

Bộ này kể về một ngàn năm trước bộ Cố Lên Nào, Đại Ma Vương!.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9622/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9522/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9420/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9316/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9214/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9110/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 9008/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8906/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8802/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8701/04/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8630/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8526/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8425/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8323/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8219/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8118/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 8016/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7911/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 78.209/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 78.106/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7704/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7602/03/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 75.226/02/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 75.112/02/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7410/02/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7304/02/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7202/02/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7128/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 7026/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6923/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6814/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6711/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6607/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6505/01/2015
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6429/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6323/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 62.221/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 62.117/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6117/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 6016/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5915/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5814/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5712/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5611/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5510/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5409/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5308/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5205/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5103/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 5001/12/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4927/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4823/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4715/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4612/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4509/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4407/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4305/11/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4231/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4129/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 4028/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3926/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3825/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3722/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3620/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3517/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3416/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3315/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3213/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3111/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 3011/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2909/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2808/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2708/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2606/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2505/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2403/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2301/10/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2229/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2126/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 2020/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1919/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1815/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1711/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1610/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1507/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1406/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1304/09/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1228/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 11.224/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 11.120/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 1017/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 914/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 812/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 712/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 612/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 512/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 412/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 312/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 212/08/2014
Cố Lên Nào, Đại Ma Vương! 2 – Chap 112/08/2014

Bình luận