Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Quân Mạc Ly

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Quân Mạc Ly

Tên khác: Không có
Tác giả: Nấm Eskimo
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thủy Đạm Nguyệt
Ngày thêm: 03/11/2014

 
 

Trần gian chớp mắt đã xa vời
Còn lại mình ta với đơn côi
Ước hẹn ba năm đành bỏ lỡ
Chỉ cầu tan biến trong tay người…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận