#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Close to You - Lại Gần Anh

Close to You - Lại Gần Anh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 26/08/2018

Say rượu khi tham gia lễ hội của trường, Lâm An Bình không cẩn thận cưỡng hôn hội trưởng hội học sinh, thế là trở thành mục tiêu của tất cả các nữ sinh trong trường. Hãy cùng chờ xem Lâm An Bình sẽ đấu trí so dũng khí với cái tên mà cô ấy hôn như thế nào…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận