Claymore

Claymore

Tên khác: Mắt Bạc
Tác giả: Yagi Norihiro
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 17/08/2014

 
 

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người, chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy nhất chỉ có Claymore – Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật này, họ sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ – Phù Thủy Mắt Bạc, những thiếu nữ mất đi…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Claymore – Chap 15520/10/2014
Claymore – Chap 15421/09/2014
Claymore – Chap 15321/09/2014
Claymore – Chap 15217/08/2014
Claymore – Chap Extra 517/08/2014
Claymore – Chap Extra 417/08/2014
Claymore – Chap Extra 317/08/2014
Claymore – Chap Extra 217/08/2014
Claymore – Chap Extra 117/08/2014
Claymore – Chap 15117/08/2014
Claymore – Chap 15017/08/2014
Claymore – Chap 14917/08/2014
Claymore – Chap 14817/08/2014
Claymore – Chap 14717/08/2014
Claymore – Chap 14617/08/2014
Claymore – Chap 14517/08/2014
Claymore – Chap 14417/08/2014
Claymore – Chap 14317/08/2014
Claymore – Chap 14217/08/2014
Claymore – Chap 14117/08/2014
Claymore – Chap 14017/08/2014
Claymore – Chap 13917/08/2014
Claymore – Chap 13817/08/2014
Claymore – Chap 13717/08/2014
Claymore – Chap 13617/08/2014
Claymore – Chap 13517/08/2014
Claymore – Chap 13417/08/2014
Claymore – Chap 13317/08/2014
Claymore – Chap 13217/08/2014
Claymore – Chap 13117/08/2014
Claymore – Chap 13017/08/2014
Claymore – Chap 12917/08/2014
Claymore – Chap 12817/08/2014
Claymore – Chap 12717/08/2014
Claymore – Chap 12617/08/2014
Claymore – Chap 125.517/08/2014
Claymore – Chap 12517/08/2014
Claymore – Chap 12417/08/2014
Claymore – Chap 12317/08/2014
Claymore – Chap 12217/08/2014
Claymore – Chap 12117/08/2014
Claymore – Chap 12017/08/2014
Claymore – Chap 11917/08/2014
Claymore – Chap 11817/08/2014
Claymore – Chap 11717/08/2014
Claymore – Chap 11617/08/2014
Claymore – Chap 11517/08/2014
Claymore – Chap 11417/08/2014
Claymore – Chap 11317/08/2014
Claymore – Chap 11217/08/2014
Claymore – Chap 11117/08/2014
Claymore – Chap 11017/08/2014
Claymore – Chap 10917/08/2014
Claymore – Chap 10817/08/2014
Claymore – Chap 10717/08/2014
Claymore – Chap 10617/08/2014
Claymore – Chap 10517/08/2014
Claymore – Chap 10417/08/2014
Claymore – Chap 10317/08/2014
Claymore – Chap 10217/08/2014
Claymore – Chap 10117/08/2014
Claymore – Chap 10017/08/2014
Claymore – Chap 9917/08/2014
Claymore – Chap 9817/08/2014
Claymore – Chap 9717/08/2014
Claymore – Chap 9617/08/2014
Claymore – Chap 9517/08/2014
Claymore – Chap 9417/08/2014
Claymore – Chap 9317/08/2014
Claymore – Chap 9217/08/2014
Claymore – Chap 9117/08/2014
Claymore – Chap 9017/08/2014
Claymore – Chap 8917/08/2014
Claymore – Chap 8817/08/2014
Claymore – Chap 8717/08/2014
Claymore – Chap 8617/08/2014
Claymore – Chap 8517/08/2014
Claymore – Chap 8417/08/2014
Claymore – Chap 8317/08/2014
Claymore – Chap 8217/08/2014
Claymore – Chap 8117/08/2014
Claymore – Chap 8017/08/2014
Claymore – Chap 7917/08/2014
Claymore – Chap 7817/08/2014
Claymore – Chap 7717/08/2014
Claymore – Chap 7617/08/2014
Claymore – Chap 7517/08/2014
Claymore – Chap 7417/08/2014
Claymore – Chap 7317/08/2014
Claymore – Chap 7217/08/2014
Claymore – Chap 7117/08/2014
Claymore – Chap 7017/08/2014
Claymore – Chap 6917/08/2014
Claymore – Chap 6817/08/2014
Claymore – Chap 6717/08/2014
Claymore – Chap 6617/08/2014
Claymore – Chap 6517/08/2014
Claymore – Chap 6417/08/2014
Claymore – Chap 6317/08/2014
Claymore – Chap 6217/08/2014
Claymore – Chap 6117/08/2014
Claymore – Chap 6017/08/2014
Claymore – Chap 5917/08/2014
Claymore – Chap 5817/08/2014
Claymore – Chap 5717/08/2014
Claymore – Chap 5617/08/2014
Claymore – Chap 5517/08/2014
Claymore – Chap 5417/08/2014
Claymore – Chap 5317/08/2014
Claymore – Chap 5217/08/2014
Claymore – Chap 5117/08/2014
Claymore – Chap 5017/08/2014
Claymore – Chap 4917/08/2014
Claymore – Chap 4817/08/2014
Claymore – Chap 4716/08/2014
Claymore – Chap 4616/08/2014
Claymore – Chap 4516/08/2014
Claymore – Chap 4416/08/2014
Claymore – Chap 4316/08/2014
Claymore – Chap 4216/08/2014
Claymore – Chap 4116/08/2014
Claymore – Chap 4016/08/2014
Claymore – Chap 3916/08/2014
Claymore – Chap 3816/08/2014
Claymore – Chap 3716/08/2014
Claymore – Chap 3616/08/2014
Claymore – Chap 3516/08/2014
Claymore – Chap 3416/08/2014
Claymore – Chap 3316/08/2014
Claymore – Chap 3216/08/2014
Claymore – Chap 3116/08/2014
Claymore – Chap 3016/08/2014
Claymore – Chap 2916/08/2014
Claymore – Chap 2816/08/2014
Claymore – Chap 2716/08/2014
Claymore – Chap 2616/08/2014
Claymore – Chap 2516/08/2014
Claymore – Chap 2416/08/2014
Claymore – Chap 2316/08/2014
Claymore – Chap 2216/08/2014
Claymore – Chap 2116/08/2014
Claymore – Chap 2016/08/2014
Claymore – Chap 1916/08/2014
Claymore – Chap 1816/08/2014
Claymore – Chap 1716/08/2014
Claymore – Chap 1616/08/2014
Claymore – Chap 1516/08/2014
Claymore – Chap 1416/08/2014
Claymore – Chap 1316/08/2014
Claymore – Chap 1216/08/2014
Claymore – Chap 1116/08/2014
Claymore – Chap 1016/08/2014
Claymore – Chap 916/08/2014
Claymore – Chap 816/08/2014
Claymore – Chap 716/08/2014
Claymore – Chap 616/08/2014
Claymore – Chap 516/08/2014
Claymore – Chap 416/08/2014
Claymore – Chap 316/08/2014
Claymore – Chap 216/08/2014
Claymore – Chap 116/08/2014

Bình luận