#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chung Quỳ Sâm Lâm

Chung Quỳ Sâm Lâm

Tên khác: Không có
Tác giả: Hiểu Quân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 14/11/2016

Chung Quỳ, một loại khuẩn do nữ yêu Tây Vực hóa thành, qua trăm năm sinh trưởng khắp khu rừng. Một tiểu đạo sĩ vô ý bị Chung Quỳ ký sinh. quen biết Tinh Linh Nấm, đặt chân vào con đường mạo hiểm tìm “Não Chung Quỳ” từ Thần Châu đến Tây Vực, triển khai truyền thuyết Chung Quỳ và Nữ Yêu.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận