#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chủ Thần Quật Khởi

Chủ Thần Quật Khởi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 13/07/2018

Một vị đại năng do không biết lí do mà vẫn lạc, bảo vật của ông là Chủ Thần Điện (một pháp bảo có thể tạo hóa vạn vật, dùng Nguyên lực chế tạo bất cứ vật gì trong thế gian cũng như giúp xuyên qua các thế giới) đã bị hư hỏng và rơi xuống Đại Chu thế giới và ở đây nó dựa theo nguyện vọng của chủ nhân trước mà kiếm một vị chủ nhân mới – vì vậy một nhóm Luân Hồi Giả được tuyển ra…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 3403/11/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 3302/11/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 3201/11/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 3131/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 3030/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2929/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2828/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2708/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2607/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2506/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2405/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2304/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2203/10/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2120/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 2019/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1918/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1815/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1714/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1603/09/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1528/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1427/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1325/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1223/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1117/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 1015/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 914/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 810/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 708/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 607/08/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 519/07/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 416/07/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 315/07/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 214/07/2018
Chủ Thần Quật Khởi – Chap 113/07/2018

Bình luận