#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tả Ngạn Cartoon
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com, Lên Ngôi Sắc Nữ
Ngày thêm: 10/07/2017

Bị người yêu thanh mai trúc mã phản bội, tôi liền xách túi bỏ đi. Cái gì trúc mã dịu dàng, thiếu niên trong trắng, tôi đều không cần nữa. Người tôi cần chỉ có anh ấy, giám đốc Lạc Cảnh Minh bá đạo, tự luyến, kiêu ngạo không ai bằng!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3813/10/2019
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3715/09/2019
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3603/09/2019
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3523/08/2019
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3418/08/2019
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3308/06/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3208/06/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3108/06/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 3001/04/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 2905/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 2805/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 2705/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 2605/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 2005/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1905/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1805/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1705/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1605/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1505/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1405/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1305/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1205/03/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1104/01/2018
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 1023/12/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 918/12/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 822/11/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 723/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 622/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 520/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 414/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 314/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 203/08/2017
Chủ Nhân, Xin Hãy Cởi Ra! – Chap 110/07/2017

Bình luận