#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh

Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh

Tên khác: Không có
Tác giả: A Khuyếch
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 14/06/2018

Tiểu tiên Tích Nguyệt bởi vì ham chơi để cho cá chép ngàn năm trong Dao Trì trộm nhảy xuống dưới phàm. Bị Vương mẫu giáng xuống trần gian giúp đỡ Thượng thần Xích Viêm vượt qua thiên kiếp. Thượng thần Xích Viêm trở thành một người phong hoa tuyệt đại nhưng tính cách lại lãnh đạm không hẹn mà gặp với thiếu nữ hoạt bát Tích Nguyệt.

Sẽ phát sinh những chuyện gì giữa hai người bọn họ? Tích Nguyệt cuối cùng có thể giúp Thượng thần Xích Viêm vượt qua thiên kiếp thành công hay không?

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 3004/02/2019
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2930/01/2019
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2826/01/2019
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2718/01/2019
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2615/01/2019
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2504/12/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2428/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2325/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2222/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2118/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 2016/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1913/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1812/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1702/11/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1627/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1526/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1424/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1320/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1219/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1117/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 1015/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 911/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 809/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 708/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 607/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 505/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 404/10/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 305/09/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 230/06/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 120/06/2018
Chọc Nhầm Thượng Thần Băng Lãnh – Chap 014/06/2018

Bình luận