Chiến Thần Ký

Chiến Thần Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 21/05/2014

 
 

Một chiến thần từ thời chiến quốc phục sinh, một cậu bé có sư phụ bị chiến thần giết… Một thanh kiếm với một môn phái ít người nhưng đánh thắng được cả Chân Ma…Tất cả tụ hợp trong Chiến Thần Ký…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chiến Thần Ký – Chap 4117/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 4017/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3917/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3815/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3715/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3614/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3512/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3411/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3309/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3208/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3107/01/2016
Chiến Thần Ký – Chap 3031/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2930/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2825/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2722/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2617/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2516/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2416/12/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2326/09/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2219/09/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2112/09/2015
Chiến Thần Ký – Chap 2005/09/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1931/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1823/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1715/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1607/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1507/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1407/08/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1325/06/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1223/06/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1122/06/2015
Chiến Thần Ký – Chap 1021/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 921/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 821/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 721/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 621/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 521/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 421/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 321/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 221/05/2014
Chiến Thần Ký – Chap 121/05/2014

Bình luận