#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ

Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Tâm Triều Văn Hoá
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.ocumeo.com
Ngày thêm: 09/02/2020

Thiên tài đặc công Thịnh Tiên Dư, một khi xuyên không, thật không ngờ khi chính mình tỉnh lại liền trở thành đại tiểu thư của phủ Thừa tướng! Vốn phải gả vào Dự Vương phủ làm thế tử phi, nhưng lại bị thứ muội và vị hôn phu cùng nhau phản bội, đêm tân hôn, cả phủ bị chìm trong biển máu. Giả danh thân phận con gái thứ ba của Dự Vương để vào vương phủ điều tra chân tướng diệt môn, dựa vào năng lực đăcc công xuất sắc, Thịnh Tiên Dư không những hóa giải nguy cơ nhiều lần, còn đạt được sự xem trọng của Lục Hoàng Tử, một người là thiên tài vũ khí của hiện đại, một người là tử thần đoạt mệnh trên chiến trường…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6921/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6820/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6719/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6618/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6517/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6416/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6315/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6213/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6112/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 6011/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5910/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5809/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5708/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5607/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5506/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5405/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5304/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5203/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5102/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 5001/09/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4931/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4830/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4729/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4628/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4527/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4426/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4325/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4224/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4123/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 4022/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3921/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3820/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3720/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3619/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3518/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3418/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3317/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3216/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3116/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 3015/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2914/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2813/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2712/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2611/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2510/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2409/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2308/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2207/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2106/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 2005/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1904/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1803/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1702/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1601/08/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1531/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1430/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1329/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1228/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1128/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 1027/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 927/07/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 828/03/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 703/03/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 624/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 514/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 414/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 314/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 209/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 109/02/2020
Chiến Thần Cuồng Phi: Phụng Khuynh Thiên Hạ – Chap 009/02/2020

Bình luận