Chiến Quốc Yêu Hồ

Chiến Quốc Yêu Hồ

Tên khác: Không có
Tác giả: MIZUKAMI Satoshi
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 12/09/2014

 
 

Câu chuyện về Tiên Đạo và Yêu Hồ chống lại Ám trong thời đại Chiến Quốc.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận