#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chiến Quốc Yêu Hồ

Chiến Quốc Yêu Hồ

Tên khác: Không có
Tác giả: MIZUKAMI Satoshi
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 12/09/2014

Câu chuyện về Tiên Đạo và Yêu Hồ chống lại Ám trong thời đại Chiến Quốc.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3522/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3422/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3322/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3222/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3122/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 3022/01/2018
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2920/08/2017
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2820/08/2017
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2720/08/2017
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2620/08/2017
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2520/08/2017
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2430/10/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2327/10/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2229/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2127/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 2012/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1912/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1812/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1712/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1612/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1512/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1412/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1312/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1212/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1112/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 1012/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 912/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 812/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 712/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 612/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 512/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 412/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 312/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 212/09/2014
Chiến Quốc Yêu Hồ – Chap 112/09/2014

Bình luận