#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chiêm Cốt Sư

Chiêm Cốt Sư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 25/02/2017

Trong thành phố phồn hoa có một trà quán tĩnh lặng, nấu trà cho người vô ưu, chiêm cốt cho người phiền não. Cô ấy là chiêm cốt sư, xem quá khứ, xem di nguyện, xem một đời của người đã chết, thù lao chỉ là vài năm tuổi thọ của người truy cầu…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận