Chìa Khóa Thời Gian

Chìa Khóa Thời Gian

Tên khác: The key of time
Tác giả: Tiểu Dã Cúc Nhân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hanakyori
Ngày thêm: 11/11/2015

 
 

Có một tên bệnh thần kinh bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình, như thế nào mới có thể làm cho hắn cút đi đây ???!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận