#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Chí Tôn Thần Ma

Chí Tôn Thần Ma

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 27/11/2018

Dám xem thường ta, hết thảy chụp chết! Dám động ca nữ nhân, đều đã ngủ say!

Thần võ đại lục, giương võ kính thần, nhất đại thiên kiêu, Võ Thánh trùng sinh, Thái Nhất Chân Thủy, luyện thể nhập đạo, quyền lay trời, chân đạp thiên kiêu, tuyệt thế Thiên Đế, vạn pháp thành không.

Võ Thánh Lăng Phong, bởi vì uống trộm Thái Nhất Chân Thủy, khổ cực trùng sinh phế vật chi thân, lại bằng vào thần thủy, vài năm khổ tu, cuối cùng thành sử thượng mạnh nhất luyện đan sư.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5714/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5612/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5510/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5409/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5308/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5206/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5104/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 5002/08/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4931/07/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4829/07/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4727/07/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4625/07/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4515/05/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4412/05/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4310/05/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4208/05/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4106/05/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 4030/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3930/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3830/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3724/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3622/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3521/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3419/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3317/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3215/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3113/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 3011/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2909/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2807/04/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2711/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2609/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2507/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2405/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2303/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2202/03/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2125/02/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 2023/02/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1921/02/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1826/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1724/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1623/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1515/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1414/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1313/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1212/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1111/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 1010/01/2019
Chí Tôn Thần Ma – Chap 915/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 814/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 713/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 603/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 502/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 401/12/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 329/11/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 228/11/2018
Chí Tôn Thần Ma – Chap 127/11/2018

Bình luận