#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Tên khác: Không có
Tác giả: Kỳ Miêu Ốc Mạn Họa Công Tá Thất
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Melody Happy Group
Ngày thêm: 14/02/2020

Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 – Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10828/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10727/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10623/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10522/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10421/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10320/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10217/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10117/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 10017/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9904/08/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9826/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9726/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9626/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9526/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9619/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9519/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9419/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9319/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9219/07/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9128/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 9028/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8926/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8817/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8717/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8610/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8508/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8404/06/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8329/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8224/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8122/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 8018/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7918/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7816/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7711/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7609/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7503/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7401/05/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7326/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7224/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7124/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 7020/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6915/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6815/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6707/04/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6629/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6527/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6422/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6320/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6216/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6114/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 6011/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5908/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5801/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5701/03/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5623/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5523/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5416/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5316/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5114/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 5014/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4914/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4814/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 47.514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4714/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4614/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4414/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4314/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4114/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 4014/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3914/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3814/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3714/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3614/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3414/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3314/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3114/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 3014/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 28-2914/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2714/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2614/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2414/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2314/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2114/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 2014/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1914/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 18.514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1814/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1714/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1614/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1414/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1314/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1114/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 1014/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 914/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 814/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 714/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 614/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 514/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 414/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 314/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 214/02/2020
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư – Chap 114/02/2020

Bình luận