Chí Tôn Chư Thiên

Chí Tôn Chư Thiên

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen, truyentranh.net
Ngày thêm: 20/07/2016

 
 

Trong mắt của tất cả mọi người hắn chỉ là 1 kẻ háo sắc ham chơi, phong hoa tuyết nguyệt. Sau 3 năm đột nhiên mất tích hắn trở về, nhìn bề ngoài thì vẫn cứ đam mê sắc dục , ham vui đêm ngày, nhưng đẳng sau đó là ẩn chứa cả một thế lực thần bí….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4527/04/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4414/03/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4309/02/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4220/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4117/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 4013/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3911/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3809/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3707/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3605/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3501/01/2017
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3430/12/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3327/12/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3225/12/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3124/12/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 3023/12/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2915/08/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2805/08/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2704/08/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2604/08/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2504/08/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2430/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2330/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2230/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2130/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 2030/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1930/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1830/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1730/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1627/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1527/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1426/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1326/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1226/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1125/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 1025/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 925/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 823/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 723/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 622/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 522/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 422/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 321/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 220/07/2016
Chí Tôn Chư Thiên – Chap 120/07/2016

Bình luận

CMD368 Đóng