Cheese In The Trap

Cheese In The Trap

Tên khác: Phô Mai Trong Bẫy
Tác giả: Soon Kki
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dammetruyen
Ngày thêm: 03/03/2016

 

Trở lại trường sau khi nghỉ học 1 năm, Hong Sul, một sinh viên siêu cần cù, vô tình ở bên cạnh một tiền bối cực kỳ đáng nghi tên là Yoo Jung. Kể từ đó, cuộc đời cô trở nên tồi tệ và cô đổ tất cả tội lỗi lên đầu của tên kia. Nhưng đột nhiên, Yoo Jung lại hành xử kiểu thân thiện với cô. Tên đó, là tên đó đang có âm mưu gì?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Cheese In The Trap – Chap 12601/11/2016
Cheese In The Trap – Chap 12526/10/2016
Cheese In The Trap – Chap 12426/10/2016
Cheese In The Trap – Chap 12311/10/2016
Cheese In The Trap – Chap 12208/10/2016
Cheese In The Trap – Chap 12127/09/2016
Cheese In The Trap – Chap 12022/09/2016
Cheese In The Trap – Chap 11917/09/2016
Cheese In The Trap – Chap 11810/09/2016
Cheese In The Trap – Chap 11731/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11631/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11517/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11417/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11317/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11217/08/2016
Cheese In The Trap – Chap 11129/07/2016
Cheese In The Trap – Chap 11029/07/2016
Cheese In The Trap – Chap 10929/07/2016
Cheese In The Trap – Chap 10801/07/2016
Cheese In The Trap – Chap 10701/07/2016
Cheese In The Trap – Chap 10618/06/2016
Cheese In The Trap – Chap 10509/06/2016
Cheese In The Trap – Chap 10406/06/2016
Cheese In The Trap – Chap 10306/06/2016
Cheese In The Trap – Chap 10218/05/2016
Cheese In The Trap – Chap 10112/05/2016
Cheese In The Trap – Chap 10011/05/2016
Cheese In The Trap – Chap 9903/05/2016
Cheese In The Trap – Chap 9827/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9719/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9618/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9513/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9412/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9311/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9209/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9109/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 9007/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8906/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8805/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8704/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8603/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8502/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8402/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8301/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8201/04/2016
Cheese In The Trap – Chap 8130/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 8029/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7928/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7827/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 7026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 6026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 5026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 4026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 3026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 2026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1326/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1226/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1126/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 1026/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 926/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 826/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 726/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 626/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 526/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 426/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 303/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 203/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 103/03/2016
Cheese In The Trap – Chap 003/03/2016

Bình luận

Tết 2018