Cerberus

Cerberus

Tên khác: Không có
Tác giả: Fukui Takumi
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 28/03/2014

 
 

Một cậu bé vì cứu cô bạn thân đã giải trừ phong ấn cho ma quỷ, và giờ cậu phải hợp sức với Cerberus (chó 3 đầu) người giữ cửa địa ngục để bắt lại những con quỷ đã thoát ra khỏi nghĩa trang hôm đó! Nhưng cuộc hành trình của cậu không phải dễ như cậu tưởng tượng…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận