Cậu Câm

Cậu Câm

Tên khác: Không có
Tác giả: 紫陌堂
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Dịch thuật Việt Trung
Ngày thêm: 15/02/2017

 

Bối cảnh truyện vào thời dân quốc, có tý đam và có tý mỹ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Tết 2018