#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng

Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng

Tên khác: Không có
Tác giả: Khả Khả Miêu
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 08/09/2017

Cát tường, là một con gà tinh trống trung nhị, lại vẫn luôn vững tin bản thân là phượng hoàng, rời xa quê hương đến hoàng thành, quyết chí pk cùng với tổ long!Đúng ngang! Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, ta có chút sợ hãi rồi! Hoàng đế phúc hắc sờ cằm: Con gà này chọc rất vui mà ăn cũng ngon.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6627/01/2019
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6522/01/2019
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6416/01/2019
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6309/01/2019
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6204/01/2019
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6131/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 6026/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5924/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5823/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5722/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5620/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5518/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5414/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5311/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5209/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5106/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 5004/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4902/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4801/12/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4730/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4627/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4520/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4416/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4310/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4207/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4103/11/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 4031/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3927/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3822/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3718/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3616/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3513/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3409/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3305/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3201/10/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3117/09/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 3016/09/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2910/09/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2809/09/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2720/08/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2601/08/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2527/07/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2419/06/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2314/06/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2210/06/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2102/06/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 2025/05/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1924/05/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1816/05/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1703/05/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1617/01/2018
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1512/12/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1423/11/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1307/10/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1204/10/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1130/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 1028/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 925/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 824/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 723/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 619/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 518/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 417/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 317/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 215/09/2017
Cát Tường, A Ba Đối Với Con Rất Thất Vọng – Chap 108/09/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng