Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 06/10/2014

 
 

Một tuyệt thế cao thủ ở trong núi, một miếng thần bí ngọc bội có thể biết trước tương lai… tìn tin tin.

Lâm Dật là một thằng học sinh bình thường, có điều hắn còn chịu nhờ cậy của người khác một trọng trách, đó chính là cua hoa hậu giảng đường! Nhưng lại là lệnh của ông già hoa hậu giảng đường!

Mặc dù Lâm Dật éo chịu qua lại cùng vị đại tiểu thư khó hầu hạ này, thế nhưng lệnh của cha chú khó cãi, hắn không thể không thiên lý xa xôi chuyển trường tới thành phố Tùng Sơn làm lính đi theo đại tiểu thư… Vì vậy, xuất hiện tuỳ tùng trâu bò nhất trong lịch sử — thiếp thân cao thủ của đại tiểu thư!

Xem vị tuỳ tùng này làm sao cua được tiểu thư…

Quyển sách có chút thuần… Cũng có chút ái muội…

 

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10420/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10319/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10218/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10116/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 10015/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9914/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9813/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9712/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9609/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9508/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9407/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9306/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9205/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9104/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 9001/09/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8931/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8830/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8729/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8628/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8526/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8425/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8324/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8223/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8122/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 8022/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7920/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7818/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7717/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7616/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7515/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7414/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7313/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7212/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7111/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 7010/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6909/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6808/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6707/08/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6631/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6530/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6429/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6328/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6227/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6125/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 6024/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5923/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5822/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5721/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5620/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5520/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5419/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5318/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5217/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5116/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 5015/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4914/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4813/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4713/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4612/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4511/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4410/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4309/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4209/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4108/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 4007/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3905/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3804/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3703/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3602/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3502/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3401/07/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3330/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3229/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3128/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 3028/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2928/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2827/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2727/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2613/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2512/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2408/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2307/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2207/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2106/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 2006/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1903/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1803/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1702/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1602/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1501/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1401/06/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1331/05/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1230/05/2017
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1106/02/2015
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 1020/01/2015
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 916/01/2015
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 811/12/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 721/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 617/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 515/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 411/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 309/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 208/10/2014
Cao Thủ Cận Vệ Của Hoa Khôi – Chap 106/10/2014

Bình luận