Can't See Can't Hear But Love

Can't See Can't Hear But Love

Tên khác: Không có
Tác giả: Nasty Cat
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 21/03/2014

 
 

Bạn có bao giờ nghĩ tình cảm của những người bình thường như chúng ta đã khó mà vun đắp thế còn những người khuyết tật thì sao? làm thế nào họ có thể bày tỏ cũng như thể hiện tình cảm của mình!

Đây là câu chuyện về một chàng họa sĩ mù và một cô gái câm điếc năng động…họ bù đắp cho nhau…mặc dù họ khiếm khuyết nhưng trái tim của họ không khiếm khuyết chút nào…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 8307/02/2016
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 8213/04/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 8113/04/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 8013/04/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7809/04/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7908/04/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7726/03/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7614/03/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7526/01/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7401/01/2015
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7314/12/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7207/11/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7111/10/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 7004/09/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6904/09/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6804/09/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6619/08/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6719/08/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6502/08/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6323/06/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6423/06/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6213/06/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6102/06/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 6024/05/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5903/05/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5730/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5830/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5630/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5530/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5430/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5330/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5230/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5130/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 5030/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 4930/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4830/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4730/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4630/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 4530/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4430/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4330/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4230/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4130/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 4030/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3930/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3830/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3730/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3630/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3530/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3430/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3330/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3230/04/2014
Can’t See Can’t Hear But LOve – Chap 3130/04/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 3023/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2923/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2823/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2723/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2623/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2523/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2423/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2323/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2223/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2123/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 2023/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1923/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1823/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1723/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1623/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1523/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1423/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1323/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1223/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1123/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 1021/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 921/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 821/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 721/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 621/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 521/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 421/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 321/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 221/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 121/03/2014
Can’t See Can’t Hear But Love – Chap 021/03/2014

Bình luận